صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

سجده واجب قرآن‏


مسئله 1128 - در هر يك از چهار سوره الم تنزيل(32) و حم سجده(41) و النجم(53) و اءقرأ(96) يك آيه سجده است، كه اگر انسان بخواند يا استماع كند (گوش بدهد)، بعد از تمام شدن آيه بايد فورا سجده كند، و اگر فراموش كرد، هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد. و فرق نيست در استماع بين اينكه از خود گوينده بشنود يا به وسيله بلندگو و راديو بشنود و بنابراحتياط واجب اگر بگوشش بخورد (بدون اينكه گوش بدهد) نيز سجده واجب است.

مسئله 1129 - اگر انسان موقعي كه آيه سجده را مي‏خواند، همزمان از ديگري هم بشنود، بنابر احتياط مستحب، دو سجده نمايد ولي ظاهرا يك سجده كافي است.

مسئله 1130 - در غير نماز اگر در حال سجده، آيه سجده را بخواند يا بشنود، بايد سر از سجده بردارد و دو باره سجده كند.

مسئله 1131 - اگر انسان از بچّه غير مميّز كه خوب و بد را نمي‏فهمد، يا از كسي كه قصد خواندن قرآن ندارد، آيه سجده را بشنود، احتياط واجب آن است كه سجده كند، و همچنين است اگر از مثل نوار ضبط صوت، آيه سجده را بشنود.

مسئله 1132 - در سجده واجب قرآن باحتياط واجب بايد جاي انسان غصبي نباشد، ولي لازم نيست با وضو يا غسل، و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جاي پيشاني او پاك باشد، و نيز چيزهايي كه در لباس نمازگزار شرط مي‏باشد، در لباس او شرط نيست. امّا اگر لباس او غصبي است چنانچه سجده كردن، تصرّف در آن لباس باشد، بنابراحتياط واجب سجده باطل است.

مسئله 1133 - احتياط واجب آن است كه در سجده واجب قرآن، پيشاني را بر مُهر يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح است بگذارد، و بنابر احتياط مستحبّ، جاهاي ديگر بدن را بدستوري كه در سجده نماز گفته شد، بر زمين بگذارد.

مسئله 1134 - بنابراحتياط واجب در سجده قرآن بايد ذكر بگويد، هر ذكري هر چند مختصر باشد كافي است و بهتر است بگويد: لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ حَقّا حَقّا لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ ايمانا وَ تَصْديقا لا اِلهَ اِلاّ اللّهَ عُبوُديَةً وَ رِقّا سَجَدْتُ لَكَ يا رَبّ‏ِ تَعَبّدا وَ رِقّا لا مُسْتَنْكِفا وَلا مُسْتَكْبِرا بَلْ اَنَا عَبْدٌ ذَليلٌ ضَعيفٌ خائِفٌ مُسْتَجير.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما