صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

موالات‏


مسئله 1150 - انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعني، كارهاي نماز مانند ركوع سجود و تشهّد را پشت سر هم بجا آورد و چيزهايي را كه در نماز مي‏خواند بطور معمول و متعارف پشت سر هم بخواند و اگر بقدري بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مي‏خواند و از هيئت نمازگزار بيرون رفته باشد نمازش باطل است.

مسئله 1151 - اگر در نماز سهوا بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد و فاصله بقدري نباشد كه صورت نماز از بين برود و فقط صورت پيوستگي حروف و كلمات بهم بخورد چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، بايد آن حرفها يا كلمات را بطور معمول و متعارف بخواند و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش صحيح است مگر در تكبيرة الاحرام كه اگر فاصله بين كلمات آن بقدري باشد كه از صورت پيوستگي كلمات تكبيرة الاحرام خارج شود نماز باطل است.

مسئله 1152 - طول دادن ركوع و سجود و خواندن دعاها و يا سوره‏هاي بزرگ، موالات را بهم نمي‏زند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما