صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

قنوت‏


مسئله 1153 - در تمام نمازهاي واجب و مستحبّ (حتّي در نماز شفع) پيش از ركوع ركعت دوّم مستحبّ است قنوت بخواند، و در نماز وتْر با آنكه يك ركعت مي‏باشد، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحبّ است. و نماز جمعه دو قنوت دارد يكي پيش از ركوع ركعت اوّل و يكي بعد از ركوع ركعت دوّم. و نماز آيات پنج قنوت و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اوّل پنج قنوت و در ركعت دوّم چهار قنوت دارد و احتياط واجب آن است كه در نماز عيد فطر و قربان قنوت ترك نشود .

مسئله 1154 - در قنوت بايد دستها را بطرف آسمان بگيرد و مستحبّ است دستها را مقابل صورت و كف آنها را رو به آسمان و پهلوي هم نگهدارد و غير شست، انگشتهاي ديگر را بهم بچسباند و به كف دستها نگاه كند.

مسئله 1155 - در قنوت هر ذكري بگويد، اگر چه يك سبحان الله باشد كافي است و بهتر است بگويد: لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ الْحَليمُ الْكَريم لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ الْعَلي الْعَظيم سُبْحانَ اللّه رَبّ‏ِ السّمواتِ السّبْع وَ رَبّ‏ِ الْأَرَضينَ السّبْعِ وَ ما فيهِنّ وَ مابَيْنَهُنّ وَ رَبّ‏ِ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبّ‏ِ الْعالَمين. - و اين را كلمات فرج مي‏خوانند و هر قدر قنوت را طول بدهد و دعاهاي بيشتر بخواند بهتر است.

مسئله 1156 - مستحبّ است انسان قنوت را بلند بخواند ولي براي كسي كه نماز را به جماعت مي‏خواند اگر امام جماعت صداي او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحبّ نيست.

مسئله 1157 - اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پيش از آنكه باندازه ركوع خم شود يادش بيايد، مستحبّ است بايستد و بخواند و اگر در ركوع يادش بيايد، مستحبّ است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده يادش بيايد، مستحبّ است بعد از سلام نماز قضا نمايد.

مسئله 1158 - در قنوت و ديگر جاهاي نماز دعا خواندن با لغتهاي ديگر غير عربي محل اشكال است و احتياط واجب آنستكه به عربي خوانده شود و اگر از نظر ادبي غلط باشد ،جهلاً ، سهواً ، اشكالي ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما