صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

صلوات بر پيغمبر


مسئله 1162 - هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مانند محمد و احمد صلي الله عليه و آله و سلم يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفي و ابوالقاسم بگويد يا بشنود اگر چه در نماز باشد، مستحبّ است صلوات بفرستد. بلكه احتياط واجب آن است كه ترك نشود مگر اينكه در اثر تكرار زياد و مانند آن حرج و مشقّت باشد.

مسئله 1163 - موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم، مستحبّ است صلوات را هم بنويسيد و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مي‏كند صلوات بفرستد. در روايات معتبره آمده است كه هيچ دعائي بدون صلوات بر پيامبر و آل او عروج ندارد. و نقل شده كه امام صادق عليه السّلام در بيشتر موارد دعا خداوند را بحق پنج‏تن يعني پيامبر صلي الله عليه وآله و علي عليه السلام و فاطمه سلام الله عليها و حسن و حسين عليهماالسلام مي‏خواند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما