صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهائيكه در نماز مكروه است‏


مسئله 1196 - مكروه است در نماز صورت را كمي بطرف راست يا چپ بگرداند - و اگر زياد باشد كه قبلاً گذشت مبطل مي‏باشد - و يا چشمها را بهم بگذارد، يا بطرف راست و چپ بگرداند و يا با ريش و دست خود بازي كند و يا انگشتهاي دو دست خويش را داخل هم نمايد و يا هر گونه توجّه بخود و اعضاي خود نمايد ويا آب دهان بيندازد، ويا به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشتر نگاه كند، و نيز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، براي شنيدن حرف كسي ساكت شود، و هر كار ديگري كه خضوع و خشوع را از بين ببرد مكروه مي‏باشد.

مسئله 1197 - موقعي كه انسان خوابش مي‏آيد و يا خسته است و نيز موقع فشار بول و غائط، مكروه است نماز بخواند. و همچنين پوشيدن جوراب يا هر لباس تنگ كه اعضاء بدن را فشار دهد و حال نماز را بگيرد و چسباندن مچ پاها بهم و شكستن انگشتان، و گذاردن دست روي لگن خاصره در نماز مكروه مي‏باشد و غير از اينها مكروهات ديگري هم در كتابهاي مفصل گفته شده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما