صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شكيات‏


شكيات نماز 23 قسم است، هشت قسم آن شكهائي است كه نماز را باطل مي‏كند و به شش قسم آن نبايد اعتنا كرد و نه قسم ديگر آن صحيح است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما