صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شكهاي مبطل‏


مسئله 1204 - شكهائي كه نماز را باطل مي‏كند از اين قرار است:
اوّل - شكّ در شماره ركعتهاي نماز دو ركعتي مثل نماز صبح و نماز مسافر و نماز جمعه و نماز آيات ولي شكّ در شماره ركعتهاي نماز مستحبّ دو ركعتي و نماز احتياط نماز را باطل نمي‏كند كه بعداً توضيح ميدهيم .
دوّم - شكّ در شماره ركعتهاي نماز سه ركعتي.
سوّم - آنكه در نماز چهار ركعتي شكّ كند كه يك ركعت خوانده يا بيشتر.
چهارم - آنكه در نماز چهار ركعتي پيش از تمام شدن سجده، دوّم شكّ كند كه دو ركعت خوانده يا بيشتر.
پنجم - شكّ بين دو و پنج يا دو و بيشتر از پنج.
ششم - شكّ بين سه و شش يا سه و بيشتر از شش.
هفتم - شكّ در ركعتهاي نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.
هشتم - شكّ بين چهار و شش يا چهار و بيشتر از شش چه پيش از تمام شدن سجده دوّم و چه بعد از آن.

مسئله 1205 - اگر يكي از شكهاي باطل براي انسان پيش آيد و بقدري فكر كند كه از پيدا شدن يقين يا گمان به واقع نا اميد شود مي‏تواند نماز را بهم بزند و از سر بگيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما