صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5- شكّ امام و مأموم‏


مسئله 1231 - در نماز جماعت اگر امام يا مأموم حساب ركعات را داشته باشد ديگري نبايد به شكّ خود اعتنا كند اگر امام جماعت در شماره ركعتهاي نماز شكّ كند، مثلا شكّ كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، چنانچه مأموم يقين يا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام بايد نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتياط لازم نيست. و نيز اگر امام يقين يا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده و مأموم در شماره ركعتهاي نماز شكّ كند، بايد به شكّ خود اعتنا ننمايد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما