صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه در نماز جماعت مكروه است‏


مسئله 1559 - اگر در صفهاي جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد.

مسئله 1560 - مكروه است ماموم ذكرهاي نماز را طوري بگويد كه امام بشنود.

مسئله 1561 - مسافري كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت مي‏خواند مكروه است در اين نمازها به كسي كه مسافر نيست اقتدا كند و كسي كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد. و منظور از كراهت كمتر بودن ثواب اين نماز از نمازي است كه امام و مأموم از نظر تمام بودن يا شكسته بودن نمازشان يكسانند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما