صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

نماز عيد فطر و قربان‏


مسئله 1587 - نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام عليه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود. و در زمان ما كه امام (عليه السلام) غائب است، مستحب مي‏باشد. و مي‏شود آن را به جماعت يا فرادي خواند ولي اگر حكومت شرعي با شرائط كامل آن محقق باشد بنا براحتياط واجب بايد منعقد شده و مردم شركت كنند مگر اينكه عذري داشته باشند.

مسئله 1588 - در نماز عيد واجب علاوه بر شرايط هر نماز چهار چيز ديگر واجب است: 1- به جماعت خوانده شود 2- مأمومين از شش نفر مرد بالغ و بنابراحتياط واجب غير مسافر كمتر نباشند 3- امام پس از نماز دو خطبه بخواند 4- بنابراحتياط واجب بين دو نماز عيد يك فرسخ شرعي كمتر نباشد.

مسئله 1589 - امام نماز عيد بايد عاقل و بالغ و مرد و شيعه و حلال زاده و عادل و قادر بر ايستادن در حال خطبه و نماز باشد و بنابراحتياط واجب مرض خوره و پيسي مشهود نداشته باشد و از طرف معصوم(ع) يا قاضي شرعي حد نخورده باشد و بايد از طرف معصوم(ع) يا مجتهد اعلم عادل منصوب شده باشد.

مسئله 1590 - نماز عيد بر اطفال و ديوانگان و سالخوردگان و بيماران و مسافران و زنان و همچنين آنها كه از محل نماز عيد دو فرسخ بيشتر فاصله دارند واجب نيست. و همچنين اگر شركت در آن موجب حرج باشد. ولي اگر اين افراد در نماز حاضر شوند نمازشان صحيح است - البته غير از ديوانگان و اطفال غير مميز، نماز عيد هنگام باران هم واجب نيست.

مسئله 1591 - اگر نماز عيد واجب - با شرايط مخصوص - منعقد نشد يا كساني به جهت عذر نتوانستند در آن شركت كنند مستحب است بطور فردي بخوانند بلكه به جماعت هم جائز است و در اينصورت رعايت عدد شش نفر مأموم و يا فاصله يك فرسخ تا نماز عيد منعقد شده در جاي ديگر و همچنين خطبه هم لازم نيست ولي به قصد رجاء خواندن خطبه جايز است.

مسئله 1592 - خطبه‏هاي نماز عيد مثل خطبه‏هاي نماز جمعه است ولي بعد از نماز خوانده مي‏شود و بهتر است در خطبه عيد فطر احكام زكات هم گفته شود و در خطبه نماز عيد قربان احكام قرباني توضيح داده شود و همچنين خوب است در اين خطبه‏ها مسائل اجتماعي و سياسي اسلام و مسلمين به آنطور كه واقعيت دارد توضيح داده شود تا بر آگاهي و رشد معنوي و سياسي مسلمين افزوده شود و بالاخره خطبه‏هاي عيد هم يكي از مواقف و موقعيتهايي است كه بايد به نفع اسلام و مسلمين از آنها استفاده شود و آگاهي و شهامت و قداست و قدرت روحي مسلمين به وسيله آنها تقويت شود، البته مقدار واجب خطبه همان است كه در جمعه هم واجب ميباشد .

مسئله 1593 - وقت نماز عيد فطر و قربان از اول آفتاب روز عيد تا ظهر مي‏باشد.

مسئله 1594 - مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و در عيد فطر مستحب است، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و باحتياط لازم زكوة فطره را هم بدهند يا جدا نمايند و بعد نماز عيد را بخوانند.

مسئله 1595 - نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره، بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت بخواند وبه احتياط واجب قنوت لازم است بعد از قنوت پنجم تكبير ديگري بگويد و به ركوع رود و دو سجده بجا آورد و برخيزد و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسئله 1596 - در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكري بخوانند كافي است. ولي بهتر است اين دعا را بخوانند: اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوي و المغفرة اسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد صلي الله عليه و آله ذحرا و شرفا و كرامة و مزيدا ان تصلي علي محمد و آل محمد و ان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد و ان تحرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليهم اللهم اني اسئلك خير ماسلك به عبادك الصالحون و اعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.

مسئله 1597 - نماز عيد سوره مخصوصي ندارد ولي بهتر است كه ركعت اول آن سوره شمس (سوره 91) و در ركعت دوم سوره غاشيه (سوره 88) را بخوانند يا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس (سوره 91) بخوانند.

مسئله 1598 - مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ولي در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.

مسئله 1599 - مستحب است پياده و پابرهنه و باوقار به نماز عيد بروند و بهتر است كه غسل روز عيد را كه مستحب مؤكد است پيش از نماز انجام دهند كه نماز با غسل انجام شود و مستحب است عمامه سفيد برسر بگذارند.

مسئله 1600 - مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنندنه بر چيزهاي ديگري كه سجده بر آنها هم صحيح مي باشد و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند و كسي كه نماز عيد مي‏خواند، اگر امام جماعت است يا فرادي نماز مي‏خواند، نماز را بلند بخواند.

مسئله 1601 - بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عيد فطر بلكه بعد از نماز ظهر و عصر روز عيد نيز مستحب است اين تكبيرها را بگويد: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر علي ماهدانا.

مسئله 1602 - مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز كه اول آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تكبيرهايي را كه در مسئله پيش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد: الله اكبر علي مارزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله علي ما ابلانا. ولي اگر عيد قربان را در مني باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز كه اول نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذي الحجه است اين تكبيرها را بگويد.

مسئله 1603 - احتياط مستحب آن است دخترها و زن‏هاي جوان از رفتن به نماز عيد خودداري كنند مگر اينكه فهم مسائل لازم شرعي و اجتماعي بدون اينگونه مجامع ممكن نباشد.

مسئله 1604 - در نماز عيد هم مثل نمازهاي ديگر، مأموم بايد غير از حمد و سوره چيزهاي ديگر نماز را خودش بخواند.

مسئله 1605 - اگر مأموم موقعي برسد كه امام مقداري از تكبيرها را گفته بعد از آنكه امام به ركوع رفت، بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد و اگر در هر قنوت يك سبحان الله يا يك الحمدلله بگويد كافي است و سپس خود را به ركوع يا سجود امام برساند.

مسئله 1606 - اگر در نماز عيد موقعي برسد كه امام در ركوع است چنانچه بتواند اقتدا كند و تبكيرها و قنوتها را مختصرا اگر چه به يك سبحان الله باشد بگويد و درك ركوع امام كند اشكالي ندارد والا احتياط آن است كه در حال ركوع اقتدا نكند.

مسئله 1607 - اگر در نماز عيد يك سجده يا تشهد را فراموش كند، احتياط آن است كه بعد از نماز آن را بجا آورد و نيز اگر كاري كه براي آن سجده سهو لازم است پيش آيد، بنابر احتياط بايد بعد از نماز دو سجده سهو بنمايد.

مسئله 1608 - كراهت دارد نماز عيد را زير سقف بخوانند.

مسئله 1609 - اگر در تكبيرهاي نماز و قنوت‏هاي آن شك كند اگر از محل آن تجاوز كرده اعتنا نكند و اگر محل آن تجاوز نكرده است بنابر اقل بگذارد و اگر بعدا معلوم شد كه گفته بوده است اشكال ندارد.

مسئله 1610 - اگر قرائت يا تكبيرات يا قنوت‏ها را فراموش كرده بجا نياورد نمازش صحيح است و اعاده ندارد.

مسئله 1611 - اگر ركوع يا دو سجده يا تكبيرةالاحرام را فراموش كند نمازش باطل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما