صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه روزه را باطل مي‏كند


مسئله 1651 - نه چيز روزه را باطل مي‏كند:
اوّل: خوردن و آشاميدن. دوّم: جماع. سوّم: استمناء. چهارم: دروغ بستن به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين "عليهم السّلام". پنجم: رساندن غبار غليط به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب "بنابراحتياط واجب". هفتم: باقي ماندن عمدي بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله كردن با چيزهاي روان. نهم: قي كردن عمدي. و احكام اينها در مسائل آينده گفته مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما