صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2- جماع‏


مسئله 1663 - جماع، روزه را باطل مي‏كند، اگر چه فقط به مقدار ختنه‏گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد.

مسئله 1664 - اگر كمتر از مقدار ختنه‏گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد روزه باطل نمي‏شود. ولي اگر كسي آلتش بريده شده و ختنه‏گاه ندارد اگر كمتر از ختنه‏گاه را هم داخل كند بنابراحتياط واجب روزه‏اش باطل مي‏شود.

مسئله 1665 - اگر شكّ كند كه به اندازه ختنه‏گاه داخل شده يا نه، روزه او صحيح است و كسي هم كه آلتش را بريده‏اند اگر شكّ كند كه دخول شده يا نه، روزه او صحيح است.

مسئله 1666 - اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد، يا مجبوراً با او جماع كنند و يا فرضاً او را به جماع مجبور نمايند به طوري كه عمل بدون اراده از او واقع شود روزه او باطل نمي‏شود، ولي چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا ديگر مجبور نباشد، بايد فورا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود، روزه او باطل است

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما