صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

5- رساندن غبار غليظ به حلق‏


مسئله 1681 - بنابر احتياط واجب رساندن غبار غليظ به حلق، روزه را باطل مي‏كند، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است، مثل آرد، يا غبار چيزي باشد كه خوردن آن حرام است مثل خاك. و رسيدن غبار غير غليظ كه عرفا جزء هوا محسوب است به حلق انسان، به روزه ضرر نمي‏رساند.

مسئله 1682 - اگر به واسطه باد، غبار غليظي پيدا شود و انسان با اينكه متوجه است، مواظبت نكند و به حلق برسد، بنابر احتياط واجب روزه‏اش باطل مي‏شود.

مسئله 1683 - احتياط واجب آن است كه روزه‏دار، بخار غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند ولي رفتن به حمام اشكالي ندارد هر چند بخار در فضاي آن باشد.

مسئله 1684 - شخص معتاد به دخانيات و مخدرات اگر به هيچ وجه نتواند تحمل روزه نمايد ميتواند به مقدار ضرورت استعمال كند ليكن بنا بر احتياط واجب روزهاش باطل ميشود و بعداً اگر ممكن شد - مثلاً در روزهاي كوتاه - قضا نمايد، و در آن روز هم تا مغرب امساك نمايد.

مسئله 1685 - اگر مواظبت نكند و غبار يا بخار يا دود و مانند اينها داخل حلق شود، چنانچه اطمينان داشته كه به حلق نمي‏رسد روزه‏اش صحيح است، و اگر فقط گمان مي‏كرده كه به حلق نمي‏رسد و اطمينان نداشته است بنابر احتياط واجب روزه را بگيرد و قضاي آن را هم بگيرد.

مسئله 1686 - اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند، يا بي‏اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‏اش باطل نمي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما