صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

8- اماله كردن‏


مسئله 1723 - اماله كردن با چيز روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد روزه را باطل مي‏كند. ولي استعمال شيافهايي كه براي معالجه است اشكال ندارد. و احتياط واجب آن است كه از استعمال شيافهايي كه براي تكيف و التذاذ است، مثل شياف ترياك براي معتادين خودداري شود و همينطور اگر شياف براي تغذيه و تقويت از اين مجري فرض شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما