صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

جاهايي كه قضا و كفّاره واجب است‏


مسئله 1736 - هر يك از مفطرات را اگر كسي عمدا و با آگاهي از حرام بودن آن، در حال روزه، انجام دهد علاوه بر قضا، كفّاره هم بايد بدهد، هر چند فقط حرام بودن آنرا در حال روزه، بداند، و نداند كه مبطل روزه است و كفّاره دارد -بنابراحتياط واجب.

مسئله 1737 - اگر به واسطه ندانستن مسئله، كاري انجام دهد كه روزه را باطل مي‏كند، چنانچه حرام بودن انرا مي دانسته ولي نمي دانسته كه روزه را باطل مي كند و مي‏توانسته مسئله را ياد بگيرد بنابر احتياط واجب قضا و كفّاره بر او واجب مي‏شود. و اگر نمي‏توانسته مسئله را ياد بگيرد، يا اصلا ملتفت مسئله نبوده، يا يقين داشته كه فلان چيز روزه را باطل نمي‏كند، كفّاره بر او واجب نيست ولي بايد قضاي روزه را بگيرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما