صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

2- معدن‏


مسئله 1894 - اگر از هرگونه معدن چون طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، نمك سنگ يا كف - و... چيزي به دست آورد در صورتي كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.

مسئله 1895 - نصاب معدن 20 مثقال شرعي برابر 15 مثقال معمولي طلاي سكه‏دار و يا بنا براحتياط واجب 105 مثقال معمولي نقره سكه‏دار است. يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاي سكه‏دار و يا بنا براحتياط واجب به 105 مثقال معمولي نقره سكه‏دار برسد بايد بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده هر چه باقي ماند خمس آن را بدهد.

مسئله 1896 - استفاده‏اي كه از معدن برده، اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره سكه‏دار، يا 15 مثقال طلاي سكه‏دار نرسد خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي، يا با منفعتهاي ديگر كسب كار او از مخارج سالش زياد بيايد.

مسئله 1897 - در گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ و امثال اينها نيز خمس معدن لازم است.

مسئله 1898 - كسي كه از معدن چيزي به دست مي‏آورد بايد خمس آن را بدهد، چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد كه ملك او است، يا در جايي باشد كه مالك ندارد.

مسئله 1899 - اگر نداند چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره سكه‏دار، يا 15 مثقال طلاي سكه‏دار مي‏رسد يا نه، بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كرده ، قيمت آن را معلوم كند.

مسئله 1900 - اگر چند نفر، چيزي از معدن بيرون آورند اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره سكه‏دار، يا 15 مثقال طلاي سكه‏دار برسد، بايد پس از كسر كردن مخارجي كه براي سهم هر يك كرده‏اند خمس باقيمانده آن را بدهند ولي اگر موسسه يا شركتي ، بعنوان يك واحد تجاري كار استخراج را انجام دهد مجموع استخراج اگر بقدر نصاب باشد بايد خمس آن داده شود .

مسئله 1901 - اگر معدني را كه در ملك ديگري است بيرون آورد اگر عرفا از توابع ملك او حساب شود آنچه از آن به دست مي‏آيد، مال صاحب ملك است، و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد. بخلاف معادني كه در اعماق زمين است و عرفا از توابع ملك شخص نيست كه در اين صورت ملك شخص مستخرج مي شود وبايد خمس ان را بدهد ..

مسئله 1902 - بنابر احتياط واجب، استخراج معادن بزرگ ، كه از توابع ملك شخصي افراد نيست و نيز استفاده از جنگلها، و اموال عمومي بايد با اجازه حاكم شرع اسلامي ( مجتهد اعلم ) باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما