صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

انفال‏


مسئله 1950 - انفال، يعني اموال عمومي كه در اختيار حكومت عدل اسلامي است و از آنها به نفع عموم استفاده مي‏شود، عبارت است از: 1- زمين‏هاي موات و زمين‏هايي كه صاحبانش از آنها اعراض و آنها را رها كرده‏اند. 2- كوهها، دره‏ها، جنگلها و نيزارهاي طبيعي. 3- درياها، ساخل درياها و رودخانه‏هاي بزرگ. 4- معادن 5- اموال ممتاز و پرارزش از غنائم جنگي كه متعلق به شاهان و سران كفار بوده است. 6- غنيمتهاي جنگي، در صورتي كه جنگ بدون اذن امام و حكومت عدل اسلامي انجام شود. 7- زميني كه از كفار بدون جنگ در اختيار مسلمين قرار گيرد. 8- مال كسي كه مي‏ميرد و وارث ندارد. و تفصيل اينها در كتابهاي مفصل فقهي ذكر شده است.

مسئله 1951 - احياء برخي انفال مانند زمين‏هاي موات و جنگلها و غيره با اذن حاكم شرعي موجب ملكيت مي‏شود چنانكه حاكم شرع مي‏تواند فقط قرار ارجاره با احياء كننده منعقد نمايد و يا فقط اجازه استفاده موقت بدهد و در شرائطي كه حكومت اسلامي نباشد و مرجع تقليد هم در دسترس نيست نيازي به اذن نيست و هر كس احياء نمايد مالك مي شود .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما