صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام زكات‏


مسئله 1952 - بنابر مشهور، زكات در نه چيز واجب است: اول - گندم. دوم - جو. سوم - خرما. چهارم - كشمش. پنجم - طلا. ششم - نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. و اگر كسي مالك يكي از اين نه چيز باشد، با شرايطي كه بعدا گفته مي‏شود بايد مقداري را كه معين شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده‏اند - به قصد زكات، قربة الي الله - برساند.

مسئله 1953 - سلت كه دانه‏اي است به نرمي گندم و خاصيت جو دارد و علس كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا مي‏باشد زكات ندارد گرچه احتياط آن است كه زكاتشان داده شود.

مسئله 1954 - حاكم شرع جامع الشرائط -اعلم فقهاء- ميتواند با رعايت مصالح- با مشورت صاحب نظران- زكات را در چيزهاي ديگر نيز برقرار نمايد و يا از برخي از اين نه چيز عفو و اغماض كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما