صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

زكات شتر و گاو و گوسفند


مسئله 2004 - زكات شتر و گاو و گوسفند، غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد:
اول: آنكه حيوان بنابر مشهور در تمام سال، بيكار باشد. ولي اگر در تمام سال، چند روزي كار كرده باشد بطور ي كه حيوان كارگر حساب نشود بنابر احتياط، زكات آن واجب است، مگر اينكه اين چند روز با تصميم كار براي بعد همراه باشد كه در اينصورت زكات ندارد.
دوم: آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چريده شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد. ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز چنين باشد بنابر احتياط، زكات آن واجب مي‏باشد.

مسئله 2005 - اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود، چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براي چراندن در آن باج بدهد بايد زكات را بدهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما