صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

امر به معروف و نهي از منكر


مسئله 2165 - از مهمترين واجبات شرعي و از ضروريات دين مي‏باشد و در قرآن كريم و روايات اهلبيت عليهم السلام تأكيدات زياد در باره اين دو وارد شده است. در حديثي از پيامبر اكرم صلي الله عليبه و آله و السلم آمده است: خداوند از مؤمن ضعيف و بي‏دين بدش مي‏آيد. سؤال شد كه آن كيست؟ فرمود: آنكه نهي از منكر نمي‏كند. و از مولي الموحدين عليه السلام نقل است: پيشينيان شما هلاك شدند چون معصيت‏ها مي‏كردند و علماء الهي آنها را منع نمي‏كردند...

مسئله 2166 - امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي كه ذكر خواهد شد واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهي مستحب است.

مسئله 2167 - به عقيده مشهور علما ء امر به معروف و نهي از منكر، واجب كفائي مي‏باشد و در صورتي كه بعضي از مكلفين به قدر كفايت قيام به آن كنند از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منكر متوقف بر اجتماع جمعي از مكلفين باشد واجب است اجتماع كنند. و اگر عده‏اي قيام كردند و چون ديگران همكاري نكردند موفق نشدند از عهده آنها ساقط مي‏شود و گناه به گردن متخلفين است ليكن به احتمال قوي . امر به معروف و نهي از منكرا واجب عيني با شد و تا بنتيجه منظور نرسيده بايد همه قيام كنند هر چند عده‏اي به قدر كفايت هم قيام كرده باشند.

مسئله 2168 - اگر بعضي، امر و نهي كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنان يا نهي آنان مؤثر است واجب است امر و نهي كنند.

مسئله 2169 - در امر به معروف و نهي از منكر صرف بيان مسئله شرعيه كفايت نمي‏كند بلكه بايد شخص خلافكار را وادار به اصلاح عملي كنند.

مسئله 2170 - بنابر اقوي در امر به معروف و نهي از منكر، قصد قربت معتبر نيست. بلكه مقصود، اقامه واجب، و جلوگيري از حرام است. ولي اجر و ثواب متوقف بر قصد قربت مي‏باشد. مثل همه واجبات غير عبادي.

مسئله 2171 - در اين وظيفه الهي فرقي بين موارد خلاف از نظر گناه صغيره يا كبيره نيست.

مسئله 2172 - اگر كسي تصميم بكار خلافي بگيرد و احتمال قوي بدهيم كه موفق نمي‏شود نهي از منكر واجب نيست.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما