صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام كلي معاملات‏


مسئله 2206 - ياد گرفتن احكام معاملات به قدر احتياج، لازم است. و بيان احكام بر علماي اسلام با قلم و زبان واجب است و كتمان مسائل شرعي هنگام سئوال مردم حرام بزرگي مي باشد

مسئله 2207 - مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سختگيري نكند، سوگند نخورد، و اگر مشتري پشيمان شود و از او تقاضاي فسخ معامله را كند، بپذيرد.

مسئله 2208 - اگر انسان نداند معامله‏اي كه انجام مي دهد صحيح است يا باطل، نمي‏تواند در مالي كه بدست ميآورد تصرف نمايد. ولي چنانچه در موقع معامله احكام آن را بداند و بعد از معامله شك در صحت آن كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.

مسئله 2209 - تلاش براي زندگي از طرق قانوني شرعي براي كساني كه مخارج اشخاص واجب النفقه چون زن و فرزند يا پدر و مادر را بايد بدهند واجب است ، و همچنين براي حفظ نظام جامعه اسلامي ، و در غير اين صورت مستحب است خصوصاً براي گشايش بيشتر در زندگي خانواده يا رسيدگي به مستمندان . معاملات مكروه‏

مسئله 2210 - برخي معاملات مكروه است، از جمله فروش ملك ، مگر اينكه با پول آن ملك ديگري بخرد. دوم: قصابي. سوم: كفن فروشي. چهارم: معامله با افراد پست و كساني كه از معامله حرام پرهيز ندارند . پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: شغل معامله غلات كه غذاي اصلي مردم است . هفتم: داخل معامله ديگران شدن بجهت خريد براي خود . هشتم : معاملاتي كه در معرض ربا قرار دارد .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما