صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

صيغه خريد و فروش‏


مسئله 2257 - در خريد و فروش، لازم نيست صيغه عربي بخوانند. مثلا اگر فروشنده به فارسي بگويد: اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشتري بگويد: قبول كردم، معامله صحيح است، البته با قصد انشاء يعني به گفتن اين دو جمله، مقصودشان خريد و فروش باشد نه شوخي مثلا و يا خبر دادن از گذشته .

مسئله 2258 - اگر در موقع معامله، صيغه نخوانند ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار مي‏گيرد، مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك مي‏شوند. و به اين معامله مي‏گويند: معاطاة (داد و ستد عملي.) چنانكه امضاء اسناد معامله نيز حكم صيغه لفظي را دارد و صحيح است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما