صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

معامله سلف‏


مسئله 2269 - معامله سلف آن است كه جنس فروخته شده كلي باشد و مشتري پول را بدهد كه بعد از مدتي جنس را تحويل بگيرد، و فرقي نمي‏كند كه ايجاب معامله از طرف فروشنده باشد يا خريدار يعني مشتري بگويد اين پول را مي‏دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم، معامله صحيح است.

مسئله 2270 - معامله سلف در طلا و نقره به طلا و نقره باطل است پس اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است ولي اين حكم در پول غير طلا و نقره مثل اسكناس و فلز ديگر مبني بر احتياط مستحبي است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما