صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام معامله سلف‏


مسئله 2272 - بنابر احتياط واجب انسان نمي‏تواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد. - به فروشنده يا ديگران - و بعد از تمام شدن مدت، اگر آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن به خود فروشنده بهر نحو باشد هر چند بهم جنس مگر با زياده اشكال ندارد. و همچنين به ديگران، مگر اينكه از چيزهايي باشد كه با وزن يا پيمانه معامله مي‏شود كه در اين صورت فروختن آن به قيمتي كه خريده مانعي ندارد ولي به قيمت زيادتر محل اشكال است. اينها در صورتي است كه بخواهد همان جنس خريداري شده اوليه را بفروشد ولي اگر كلي آن جنس را سلفا بفروشد هر چند باتكاء تحويل گرفتن از فروشنده اولي هيچ اشكالي ندارد.

مسئله 2273 - اگر جنسي را كه فروشنده مي‏دهد بهتر يا پست‏تر از جنسي باشد كه قرار داده‏اند، مشتري مي‏تواند قبول نكند. ولي اگر طبق قرارداد مي‏باشد مشتري نمي‏تواند درخواست تبديل كند.

مسئله 2274 - اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده‏اند، جنس ديگري بدهد، در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد.

مسئله 2275 - اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشتري مي‏تواند صبر كند يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد. ولي اگر مشتري در اثر اين معطلي ضرر زيادي ديده است - مثل شرايط خاص تورم اقتصادي - حق دارد طلب خسارت از فروشنده كند.

مسئله 2276 - اگر ثمن و مبيع هر دو مدت دار باشند يعني جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتي بگيرد، معامله باطل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما