صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام بيمه‏


مسئله 2334 - بيمه، قرارداد و عقدي است بين بيمه‏ شونده و موسسه، يا شركت، يا شخصي كه بيمه را انجام مي دهد. و مفاد آن تضمين شخص، يا مال است به وسيله شخص، يا شركت، يا موسسه‏ بيمه گر . و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است، و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مي‏توان اين عقد را با هر لغتي و زباني اجرا كرد.

مسئله 2335 - در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است.
1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتي، يا اتومبيل، يا هواپيما.
2- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها، يا دولت.
3- تعيين مبلغي كه بايد بپردازند.
4- تعيين اقساطي كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.
5- تعيين زمان بيمه از اول فلان ماه، يا سال تا چند ماه، يا چند سال است.
6- تعيين خطرهايي كه موجب خسارت مي‏شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض، و مي‏توان كليه آفات را كه موجب خسارت مي‏شود، قرار دهند.

مسئله 2336 - لازم نيست در قرارداد بيمه، ميزان خسارت تعيين شود، پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.

مسئله 2337 - صورت عقد بيمه چند نحو است: يكي آنكه بيمه شونده بگويد به عهده من فلان مقدار، كه در فلان زمان، ماهي فلان مقدار بدهم، در مقابل آنكه خسارتي كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدي وارد شد، جبران نمائي، و طرف قبول كند. يا طرف بگويد بر عهده من خسارتي كه به مؤسسه شما وارد مي‏شود از ناحيه حريق يا دزدي مثلا در مقابل آنكه فلان مقدار بدهي. و بايد تمام قيودي كه در مسئله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد بر آنها واقع شود.

مسئله 2338 - ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، يا به كار بردن شرايطي كه ذكر شد، چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاي تجارتي، يا عمارات يا كشتي‏ها و هوائيماها، و همينطور بيمه يك فرد باشد يا گروه مثلا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك روستا يا شهر.

مسئله 2339 - بيمه عقد مستقلي است و مي‏توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح آن را اجرا كرد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما