صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرائط مالي كه آن را اجاره مي‏دهند


مسئله 2350 - مالي را كه اجاره مي‏دهند چند شرط دارد:
اول: آنكه معين باشد. پس اگر بگويد يكي از ماشينها يا خانه‏هاي خود را اجاره دادم درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي‏دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد. پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است، مگر اينكه متسأجر بتواند آن را بگيرد.
چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود. پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر براي خوردن صحيح نيست.
پنجم: استفاده‏اي كه مال را براي آن اجاره داده‏اند ممكن باشد. پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، و مستأجر از راه ديگر هم نتواند آب تهيه كند، صحيح نيست.
ششم: چيزي را كه اجاره مي‏دهد مال خود او باشد، و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش اجازه دهد.

مسئله 2351 - اجاره دادن درخت براي آنكه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد گرچه احتياط آن است به صورت مصالحه انجام شود نه اجاره.

مسئله 2352 - زن مي‏تواند براي شيردادن بچه اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولي اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمي‏تواند اجير شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما