صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام سرقفلي‏


مسئله 2384 - كساني كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مي‏كنند، مدت اجاره كه به سررسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند، و بايد محل را فورا تخليه كنند مگر اينكه صاحبش راضي باشد و اگر نكنند غاصب بوده و ضامن محل، و اجرت معمولي آن هستند و براي آنان به هيچوجه حقي شرعا ثابت نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولاني، و چه بودن آنان در مدت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه و هرج و مشقت مستاجر هم مجوز غصب نمي شود .

مسئله 2385 - اگر كسي از مستأجر سابق كه مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره‏اش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب محل اجاره مزبور را اجاره كند، و توقفش در آن محل حرام و غصب است و اگر به آن محل خسارت وارد شود يا تلف شود ضامن است، و مادامي كه در محل توقف نموده است، بايد اجرت معمولي محل را به صاحب محل بپردازد.

مسئله 2386 - اگر مستأجر سابق كه مدت اجاره‏اش گذشته است چيزي به عنوان سرقفلي از شخص دوم كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است، و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‏اي تلف شود ضامن است.

مسئله 2387 - اگر محلي را از صاحبش تا مدتي معين اجاره كند و در ضمن عقد اجاره با او شرط كند كه حق داشته باشد محل را به ديگري اجاره دهد جائز است مستاجر محل را به ديگر ي اجاره دهد و مقداري بعنوان سر قفلي از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد ، و سرقفلي به اين نحو حلال است و فرد دومي به سومي، نيز به همين ترتيب مي تواند به حسب قرارداد و اختياري كه مالك اصلي بدهد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلي بگيرد.

مسئله 2388 - اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند كه مال‏الاجاره را تا مدتي زياد نكند، و حق اخراج او را از محل نداشته باشد بر موجر لازم است كه بعدا هم اگر مستأجر بخواهد به او اجاره دهد و مستأجر مي‏تواند مبلغي از موجر يا از غير او به عنوان اسقاط حق خود يا براي تخليه محل بگيرد و اينگونه سرقفلي نيز حلال است.

مسئله 2389 - مالك هم مي‏تواند هر مقداري بخواهد به عنوان سرقفلي از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد، چنانكه مستأجر هم اگر حق اجاره به غير داشته باشد، مي‏تواند از غير سر قفلي بگيرد كه به او اجاره دهد، و اين نحو سرقفلي مانع ندارد، ولي بنابر احتياط اگر مدت اجاره خودش باقي است بايد كاري در آن از قبيل تعمير و غيره انجام داده باشد.

مسئله 2390 - از مسائل بالا روشن شد كه سرقفلي فقط براي مالك جايز است يا مستأجري كه حقي در ملك از طرف مالك پيدا كرده و بخواهد در برابر رفع يد از حق ثابت خود چيزي بگيرد حالا از خود مالك يا مستأجر بعدي، فرقي نمي‏كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما