صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام ازدواج


مسئله 2588 - ازدواج از مستحبات مؤكد و در صورتي كه با ترك آن شخص به حرام بيفتد واجب ميباشد.

مسئله 2589 - به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مي‏شود. عقد و ازدواج بر دو قسم است: دائم و موقت . عقد دائم آن است كه هميشگي بوده و مدت ندارد. و زني را كه به اين قسم عقد مي‏كنند دائمه گويند. و عقد غير دائم آن است كه مدت زناشوئي در آن معين شود. مثلا زن را به مدت معيني كم يا زياد عقد نمايند. و زني را كه به اين قسم عقد كنند موقته مي‏نامند. در عرف عاميانه صيغه هم مي‏گويند كه اين تعبير درستي نيست. صيغه قرار عقد است و در دائم و موقت هر دو مي‏باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما