صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام عقد


مسئله 2590 - در زناشوئي، چه دائم و چه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود، و تنها راضي بودن زن و مرد كافي نيست. و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مي‏خوانند، يا ديگري را وكيل مي‏كنند كه از طرف آنان بخواند.

مسئله 2591 - وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مي‏تواند براي خواندن صيغه عقد از طرف ديگري وكيل شود.

مسئله 2592 - زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنان صيغه را خوانده است، نمي‏توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند، و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمي‏كند، ولي اگر وكيل مورد اعتماد باشد و بگويد: صيغه را خوانده‏ام، كافي است.

مسئله 2593 - اگر زني كسي را وكيل كند كه مثلا مدت ده روز او را به عقد مردي در آورد و ابتداي ده روز را معين نكند، در صورتي كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده است آن وكيل مي‏تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد، و اگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيني را بعنوان شروع قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

مسئله 2594 - يك نفر مي‏تواند براي خواندن صيغه عقد دائم، يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و حتي مرد مي‏تواند از طرف زن وكيل شود و براي خود عقد كند و همينطور زن مي‏تواند به وكالت از طرف مرد عقد بين خود و مرد را اجراء نمايد ولي احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند خصوصاً در موردي كه بخواهد براي خود عقد كند .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما