صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام اولاد


مسئله 2733 ـ بعد از ولادت نوزادچند چيز مستحبّ است: اوّل: غسل دادن نوزاد، و بعضي از علماء واجب دانستهاند. دوّم: پوشاندن اوبا جامة سفيد. سوّم: گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او. چهارم: برداشتن كام او با آب فرات و تربت حضرت سيد الشّهداء عليه السلام، و اگر آب فرات نباشد با آب باران و نيز ميتوانند با خرما كام او را بردارند. پنجم: انتخاب نام خوب براي او، و بهترين نامها نامي است كه عبوديّت براي خدا را برساند، مانند عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرحيم، و يا نامهاي انبياء عظام، و يا ائمّة معصومين سلام الله عليهم به ويژه نام محمد صلّي الله عليه و آله و سلّم و نيز نام علي عليه السّلام و حسن و حسين و جعفر عليهم السّلام. از حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام نقل است كه فرمود: اگرصد فرزند داشته باشم دوست دارم همه را علي بنامم و براي دختر، نامهاي زنان صالحه به ويژه نام فاطمه بهتر است. ششم: وليمة ولادت.

مسئله 2734 ـ در هفتمين روز ولادت نوزاد چند چيز مستحبّ است :
اوّل تراشيدن سر نوزاد . دوّم :ختنه كردن نوزاد پسر ، بلكه احتياط واجب اين است كه وليّ ، پيش از بالغ شدن بچّه،او را ختنه نمايد . و اگر بالغ شد و ختنه نشده واجب است خودش ختنه كند . سوّم : وليمه ختنه . چهارم : عقيقه .

مسئله 2735 - مستحبّ است هم وزن موهاي تراشيده شده سرنوزاد طلا يا نقره صدقه بدهند .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما