صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

عقيقه


مسئله 2736 - عقيقه كردن براي نوزاد از مستحّبات بسيار مؤكدّ است ، بلكه ظاهر بعضي از اخبار و فتاواي علماء پيشين وجوب آن است ، و اگر از روز هفتم تأخير افتاد ساقط نميشود ، بلكه اگر براي نوزاد عقيقه نكردند تا به حدّ بلوغ رسيد ، مستحبّ است خودش هر وقت توانست براي خودش عقيقه بكند . بلكه اگر شكّ دارد كه براي او عقيقه كرده اند يا نه باز هم مستحبّ است عقيقه كند . و پرداختن پول عقيقه به فقرا به جاي كشتن آن كافي نيست .

مسئله 2737 - اگر كسي در عيد قربان ، قرباني كند به جاي عقيقه كافي است .

مسئله 2738 - عقيقه بايد شتر يا گاو يا گوسفند باشد ، و بهتر است شرايط قرباني در آن رعايت شود ، يعني حيوان سالم و بي عيب باشد ، و شتر اقلاّ پنج ساله و گاو دو ساله ، و بز بنابر احتياط دو ساله ، و ميش يك ساله باشد ، و لي رعايت اين شرايط لازم نيست بلكه كافي است حيوان نسبتا چاق و پرگوشت باشد .

مسئله 2739 - عقيقه در پسر و دختر فرق ندارد ، ولي بهتر است عقيقه براي پسر ، نر و براي دختر ماده باشد .

مسئله 2740 - بهتر است عقيقه را به طور ساده با آب و نمك بپزند و عدّه اي از مؤمنين و حداّقل ده نفر را دعوت كنند تا از آن بخورند و براي نوزاد دعا كنند و مستحبّ است يك پا از آن ، يعني يك چهارم آن را براي قابله بفرستند و در تقسيم استخوانهاي آن را نشكند .

مسئله 2741 - براي مادر و پدر نوزاد و عائله پدر مكروه است از عقيقه نوزادشان بخورند ، و كراهت در مادر بيشتر است .0

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما