صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

آداب شير دادن


مسئله 2742 - بهترين شير براي بچّه ، شير مادر است ، و سزاوار است كه مادر براي شير دادن نوزاد مزد نگيرد و اگر او مجّانا يا به مزد كمتر يا مساوي با ديگران شير دهد بر ديگران مقدّم است ، ولي اگر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر ميتواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد .

مسئله 2743 - بر مادر واجب نيست به بچّه شير دهد و ميتواند براي شير دادن مطالبه مزد كند ، و مزد آن بر خود بچّه است اگر مال دارد ، و اگر مال ندارد بر پدر و در رتبه بعد با جّد پدري است ، ولي اگر آنان حيات ندارند يا قدرت مالي ندارند بر مادر واجب است او را شير دهد .

مسئله 2744 - در انتخاب دايه شرعا واجب نيست رعايت ايمان و اخلاق شود ليكن مستحّب مؤكّد است زني انتخاب شود كه مسلمان و شيعه و با عفّت و عقل ودرايت باشد و انتخاب زني كه ولدالزّنا باشد يا شيرش از عمل زنا باشد مكروه است و همچنين است انتخاب زني كه كودن يا غير مؤمن يا بدصورت يا بد خلق باشدو يا ضعف شديد چشم داشته باشد و در روايتي حضرت امير (صلوات الله عليه ) فرموده است : دقّت كنيد كه چه كسي فرزندانتان را شير ميدهد زيرا فرزند بطبع شيررشد مي كند . البتّه رعايت اينها واجب نيست و حتّي در ضرورت مي توان زنهاي اهل كتاب را انتخاب نمود بلكه از روايات استفاده ميشود در حال اختيار هم جائز است (واز اينجا معلوم ميشود كه جلوگيري بچّه از خوردن نجس واجب نيست . )

مسئله 2745 - مدّت شير كامل دو سال است، و بيست و يك ماه هم كافي است ولي كمتر ازآن ظلم در حقّ بچّه است، و احوط رعايت آن است مگر اين كه مقدور نباشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما