صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حضانت


مسئله 2746 ـ بنابر مشهور حضانت، يعني حفظ و پرورش نوزاد پسر، تا دوسال ، و نوزاد دختر تا هفت سال حقّ مادر است به شرط اين كه عاقل و مسلمان وآزاد باشد و به ديگري شوهر نكرده باشد و الاّ پدر مقدّم است، ولي اگر پدر مرده باشد مادر هر چند شوهر كرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است، و اين ترتيب بنابر احتياط واجب رعايت شود.

مسئله 2747 ـ حضانت تا هنگام بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد و پس از بلوغ و رشد فكري ديگر كسي بر او حقّ حضانت ندارد واو خود مستقلّ است و در اين جهت بين پسر و دختر فرقي نيست البتّه اين در مورد حقّ حضانت است، حقّ ولايت پدر و جدّ در عقد ازدواج مسئلة ديگري است كه قبلاً درباره آن صحبت شد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما