صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

طلاق مبارات


مسئله 2788 ـ اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند، و زن مالي به مرد بدهد كه او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گويند.

مسئله 2789 ـ اگر شوهر بخواهدصيغة مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: (بارَاتُ زَوْجَتي فاطِمَهَ عَلي مَهْرِها فَهِيَ طالَقٌ)، يعني مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رهاست، و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: (بارَاتُ زَوْجَهَ مُوكِّلي فاطِمَةَ عَلي مَهْرِها فَهِيَ طالِقٌ)، و در هر دو صورت اگر به جاي كلمة (عَلي مَهْرِها) ، (بِمَهْرِها) بگويد اشكال ندارد، و اگر آن مال غير مهر باشد بايد بجاي (عَلي مَهْرِها) ، (عَلي ما بَذَلت) بگويد.

مسئله 2790 ـ صيغة طلاق خلع و مبارات بايد به عربي صحيح خوانده شود، مگر اين كه خود شوهر نتواند و امكان گرفتن وكيل هم به هيچ وجه نباشد ولي اگر زن براي آن كه مال خود را به شوهر ببخشد، مثلاً به فارسي بگويد براي طلاق فلان مال را به تو بخشيدم، و شوهر هم قبول كند اشكال ندارد پس در بخشش صيغة عربي لازم نيست.

مسئله 2791 ـ اگر زن در بين عدّة طلاق خلع، يا مبارات از بخشش خود برگردد، شوهر ميتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد.

مسئله 2792 ـ مالي را كه شوهر براي طلاق مبارات ميگيرد، بايد بيشتر از مهر نباشد ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما