صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

دستور سر بريدن حيوانات‏


مسئله 2859 - دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن را (يعني راه غذا، و راه نفس، و دو رگ بزرگ نزديك آن دو را) از پائين برآمدگي زير گلو به طور كامل ببرند. و فقط شكاف دادن آنها بنا بر احتياط واجب كافي نيست.

مسئله 2860 - اگر بعضي از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيّه را ببرند فايده ندارد، بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند ولي به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند به نحوي كه عمل واحد حساب شود، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيّه رگها را ببرند اشكال دارد.

مسئله 2861 - اگر گرگ، گلوي گوسفند را به طوري بكند كه از چهار رگي كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزي نماند، آن حيوان حرام مي‏شود، ولي اگر مقداري از گردن را بكند و چهار رگ باقي باشد، يا جاي ديگر بدن را بكند، در صورتي كه گوسفند زنده باشد و به دستوري كه گفته مي‏شود سر آن را ببرند حلال و پاك مي‏باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما