صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

شرايط سر بريدن حيوان‏


مسئله 2862 - سر بريدن حيوان پنج شرط دارد:
اوّل: كسي كه سر حيوان را مي‏برد، چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد، و اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر "صلّي اللّه عليه و آله و سلّم" نكند. خوارج و غلاة نيز كه در حكم كفّارند بنابر احتياط واجب نمي‏توانند ذبح كنند، و بچّه مسلمان هم اگر مميّز باشد، يعني خوب و بد را بفهمد، مي‏تواند سر حيوان را ببرد.
دوّم: بنا بر احتياط سر حيوان را با چيزي ببرند كه از آهن باشد، ولي اگر فلزّ ديگري هم مثل آهن يا تيزتر از آن باشد اشكال ندارد، بنابراين استيل تيز نيز كافي است، ولي چنانچه آهن و مانند آن پيدا نشود و طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مي‏ميرد، با چيز تيزي كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز هم، مي‏شود سر آن را بريد.
سوّم: در موقع سر بريدن، جلو بدن حيوان رو به قبله باشد، و كسي كه مي‏داند بايد رو به قبله سر ببرد، اگر عمدا حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مي‏شود، ولي اگر فراموش كند، يا مسئله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.
چهارم: وقتي مي‏خواهد سر حيوان را ببرد، يا كارد به گلويش بگذارد، به نيّت سر بريدن، نام خدا را ببرد، و همينقدر كه بگويد: بسم اللّه، كافي است و بنابر احتياط واجب به همين صورت "بِسم اللّه" باشد نه "سبحان اللّه و الحمدللّه و..." و اگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمي‏شود و گوشت آن هم حرام است، ولي اگر از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد، و مستحبّ است تا پايان كار ذبح هر وقت يادش آمد بگويد: "بِسْم اللّه عَلي اَوّلِه وَ آخِره"
پنجم: حيوان بعد از سر بريدن حركتي بكند، اگر چه مثلا چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاي خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما