صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

دستور كشتن شتر


مسئله 2863 - اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، بايد با پنج شرطي كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز ديگري را كه از آهن - يا برنده‏هاي فلزّي ديگر- و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينه‏اش فرو كنند.

مسئله 2864 - وقتي مي‏خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است كه شتر ايستاده باشد، ولي اگر در حالي كه زانوها را به زمين زده، يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، كارد را در گودي گردنش فرو كنند اشكال ندارد.

مسئله 2865 - اگر به جاي اينكه كارد در گودي گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند، يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر كارد در گودي گردنشان فرو كنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولي اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوري كه گفته شد كارد در گودي گردنش فرو كنند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است. و نيز اگر كارد در گودي گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را به دستوري كه گفته شد ببرند حلال و پاك مي‏باشد.

مسئله 2866 - اگر حيواني سركش شود، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد، و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد، چنانچه با چيزي مثل شمشير كه به واسطه تيزي آن بدن زخم مي‏شود به بدن حيوان زخم بزنند كه خون جاري شده و در اثر آن جان بدهد حلال مي‏شود، و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد.

مسئله 2867 - اگر چند گوسفند يا مرغ يا حيوانات ديگر - كم يا زياد- را يكجا به وسيله دستگاههاي برقي و تيغه ماشيني سر ببرند و شرايط ذبح رعايت شودكافي است، و شروع ذبح بايد با "بِسم اللّه" باشد. اگر تدريجا كشته مي‏شوند بايد علاوه بر "بِسم اللّه" اوّل، هنگام برخورد تيغه با حيوان نيز "بِسم اللّه" گفته شود، و هنگام برخورد تيغه ماشين بايد حيوان رو به قبله باشد.

مسئله 2868 - گوشتها يا مرغهاي سر بريده‏اي كه از بلاد كفر مي‏آورند، محكوم به حرمت است، مگر آنكه ذبح شرعي آنها ثابت شود. و يا اينجا از دست مسلمان تحويل گرفته شود و احتمال دهيم كه او تحقيق و دقّت در شرعيّت ذبح نموده باشد، ولي به هر حال نجاستشان معلوم نيست بلكه ظاهرا پاك مي‏باشند گرچه احتياط در اجتناب است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما