صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه موقع سر بريدن حيوانات مستحبّ است‏


مسئله 2869 - چند چيز در ذبح حيوانات مستحبّ است:
اوّل: "موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را باز بگذارند، و موقع سر بريدن گاو، چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع كشتن شتر، دو دست آن را از پائين تا زانو، يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پايهايش را باز بگذارند." و مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند.
دوّم: كسي كه حيوان را مي‏كشد رو به قبله باشد بلكه احوط است.
سوّم: "پيش از كشتن حيوان آب جلوي آن بگذارند
چهارم: كاري كنند كه حيوان كمتر اذيّت شود، مثلا كارد را خوب تيز كنند و با سرعت سر حيوان را ببرند.
برخي از اين مستحبّات دليل روشني ندارد، ولي عمل به آنها به قصد احتمال امر الهي ثواب دارد.

مسئله 2870 - مي‏گويند برخي ماشين‏هاي كشتار اخير طوري تهيّه شده كه از پشت سر مي‏برد و به حلقوم كه مي‏رسد آنرا نمي‏برد، و با چرخش دستگاه به وسيله قسمت ديگر دستگاه، حلقوم و محتويات داخل شش‏ها از طريق حلقوم بيرون كشيده و حلقوم كنده مي‏شود، اگر چهار رگ مخصوص بريده نشود و با ديگر محتويات كنده شود اشكال دارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما