صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه در كشتن حيوانات مكروه است‏


مسئله 2871 - چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:
اوّل: آنكه كارد را زير حلقوم فرو كنند و به طرف بالا بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شود.
دوّم: در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند.
سوّم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولي در صورت احتياج عيبي ندارد.
چهارم: خود انسان حيواني را كه پرورش داده است بكشد.
و احتياط واجب آن است كه پيش از جان دادن كامل، پوست حيوان را نكنند و اگر كندند از آن نخورند، و همچنين پيش از جان دادن كامل مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرند و سر حيوان را از بدنش جدا نكنند، ولي با اين عمل حيوان حرام نمي‏شود، و اگر به واسطه غفلت يا تيزي كارد بي‏اختيار سر جدا شد اشكالي نيست.

مسئله 2872 - شوك دادن - الكتريكي و غيره- به حيوان براي اينكه احساس درد نكند اشكالي در ذبح ايجاد نمي‏كند، به شرط اينكه هنوز حيوان زنده باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما