صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه موقع غذا خوردن مستحبّ است‏


در باره آداب خوردن و آشاميدن و انوع خوردنيها و آشاميدنيها روايات بسياري وارد شده كه در كتابهاي مفصّل ذكر شده كه چون از حدّ يك رساله عمليّه كه وظائف عملي را ذكر مي‏كند بيرون است به مواردي چند اشاره مي‏شود.

مسئله 2922 - چند چيز در غذا خوردن به اميد ثواب مستحبّ است:
اوّل: هر دو دست را پيش از غذا بشويد. دوّم: بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. سوّم: ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد. چهارم: در اوّل غذا "بِسم اللّه" بگويد ولي اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، هنگام خوردن هر كدام آنها گفتن "بِسم اللّه" مستحبّ است. پنجم: با دست راست غذا بخورد. ششم: لقمه را كوچك بردارد. هفتم: با عجله غذا نخورد، سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد و غذا را خوب بجود. هشتم: بعد از غذا خداوند را حمد و سپاس كند. نهم: بعد از غذا خلال نمايد و با هر وسيله ممكن دندانها و دهان را تميز كند ولي بهتر است با چوب انار و چوب ريحان و برگ درخت خرما خلال نكند. دهم: از دور ريختن مواد غذائي خودداري كند و آنچه مي‏ريزد جمع كند و بخورد، ولي اگر در بيابان غذا بخورد، مستحبّ است آنچه مي‏ريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد. يازدهم: در شبانه روز دو مرتبه غذا بخورد اوّل صبح و اوّل شب دوازدهم: در اوّل غذا ترشي سركه و در آخر آن نمك بخورد. سيزدهم: ميوه را پيش از خوردن با آب تميز بشويد. چهاردهم: تا حدّ ممكن بر سر سفره خويش ميهمان داشته باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما