صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

چيزهايي كه در غذا خوردن مكروه است‏


مسئله 2923 - چند چيز در غذا خوردن مكروه شمرده شده است: اوّل: در حال سيري غذا خوردن. دوّم: پر خوردن، و در خبر است كه خداوند عالم بيش از هر چيز از شكم پر بدش مي‏آيد. سوّم: نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذاي داغ كه بسيار مذمّت شده است. پنجم: فوت كردن چيزي كه مي‏خورد يا مي‏آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن. هفتم: پاره كردن نان با كارد. هشتم: گذاشتن نان زير ظرف غذا و هر گونه بي احترامي به آن. نهم: ليسيدن و پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده به حدّي كه چيزي در آن نماند. دهم: پوست كندن ميوه در ميوه‏هايي كه با پوست خورده مي‏شود. يازدهم: نيم‏خورده كردن ميوه و دور انداختن بقيّه.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما