صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مستحبّات آب آشاميدن‏


مسئله 2924 - در آشاميدن آب چند چيز سفارش شده است:
اوّل: آب را به طور مكيدن بياشامد. دوّم: در روز ايستاده آب بخورد. سوّم: پيش از آشاميدن آب بسم اللّه، و بعد از آن الحمدللّه بگويد. چهارم: به سه نفس آب بياشامد نه يك نفس. پنجم: از روي ميل آب بياشامد و از خوردن بدون ميل پرهيز كند. ششم: بعد از آشاميدن آب حضرت ابي عبد اللّه "عليه السّلام" و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد. از حضرت صادق "عليه السّلام" روايت است كه فرمود: من هر وقت آب گوارا مي‏آشامم ياد حضرت امام حسين (ع) مي‏كنم و هر كس هنگام نوشيدن آب نام ابي‏عبداللّه (ع) و اهلبيتش را بر زبان آورد و قاتلان آن حضرت را لعن نمايد ثواب بسيار دارد.

مسئله 2925 - آشاميدن از ظرف سفالي به قصد پيروي از امام باقر عليه السّلام خوب و ثواب دارد. ولي از ظروف گلي ساخت مصر نهي شده است.

مسئله 2926 - غذا يا آب دادن به مؤمنين ثواب بسيار دارد و در روايت آمده است كه اگر مؤمني را كه دسترسي به آب ندارد آب دهند ثواب آزاد كردن ده برده دارد. و در روايتي از امام باقر عليه السّلام سؤال شد چه كاري باندازه آزاد كردن برده ثواب دارد فرمود: اينكه سه نفر مسلمان را دعوت نموده غذا بدهم تا سير شوند و آب بدهم تا سيراب شوند نزد من از آزاد كردن برده‏ها - تا 7 برده را شمرد- بهتر است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما