صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

مكروهات آب آشاميدن‏


مسئله 2927 - زياد آشاميدن آب، و آشاميدن آن بعد از غذاي چرب، و در شب به حال ايستاده مكروه است. و نيز آشاميدن آب با دست چپ، و همچنين نوشيدن از جاي شكسته كوزه، و جايي كه دسته آن است مكروه مي‏باشد. و خوب است از خوردن نوشيدنيهاي لذيذ كه از تركيب مايعات بدست مي‏آيد - مثلا شير و عسل مخلوط- جز در ضرورت پرهيز نمايد در حديث از پيامبر"صلّي اللّه عليه و آله" نقل است كه فرمود: ... حرام نمي‏كنم ولي من نمي‏خورم... هر كس كه در معيشت خود جانب اقتصاد را رعايت كند خداوند او را روزي عنايت فرمايد، و آنكه زياده روي كند خداوند محرومش مي‏كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما