صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ زنا


مسئله 3080 - اگر كسي با يكي از زنهايي كه محرم نسبي او هستند (مانند مادر، خواهر، دختر، دختر برادر، دختر خواهر، عمّه و خاله) زنا كند حدّ او كشتن است، و ظاهرا اين حكم در محرمهاي رضاعي و سببي نيز جريان دارد گرچه خالي از اشكال نيست.

مسئله 3081 - اگر كسي به زور و عنف با زني زنا كند حدّ او كشتن است.

مسئله 3082 - اگر مرد كافري با زن مسلمان زنا كند حدّ او كشتن است، و اگر هنگام اجراء حدّ مسلمان شود حدّ از او ساقط نمي‏شود.

مسئله 3083 - اگر مرد يا زن آزادي كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حدّ او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانه‏اش بزنند در مرتبه چهارم حدّ او كشتن است. ولي مرد محصن، يعني مردي كه زن دائمي دارد و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد مي‏تواند با او نزديكي كند، اگر چنين مردي به اختيار خود با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند اگر مرد مسنّ و بزرگسال است او را صد تازيانه مي‏زنند و بعد سنگسار مي‏كند، و اگر جوان است او را سنگسار مي‏كنند و بنا بر احتياط واجب تازيانه نمي‏زنند. و همچنين است زن محصنه، يعني زن بالغه عاقله آزادي كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكي كرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زني به اختيار خود زنا بدهد همين حكم را دارد. و اگر مردي كه زن گرفته و زن او د راختيار اوست هنوز با او نزديكي نكرده با زني زنا كند او را صد تازيانه مي‏زنند و سر او را هم مي‏تراشند و به مدّت يك سال او را از شهرش تبعيد مي‏كنند. ولي در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جاري نمي‏باشد.

مسئله 3084 - زنا به يكي از دو راه ثابت مي‏شود:
اوّل: اينكه خود زنا كننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و لازم نيست اقرار او در چهار جلسه باشد ولي احتياط خوب است چنانكه عمل پيامبر "صلّي اللّه عليه و آله" و علي "عليه السّلام" اينطور نقل شده است.
دوّم: اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن هم شهادت دهند كافي است.
شهود بايد با هم در يك جلسه گواهي دهند و اگر بلافاصله يكي پس از ديگري برسد و شهادت دهد نيز كفايت مي‏كند ولي اگر مثلا دو نفر شهادت دهند و بگويند دو نفر ديگر بعدا مي‏آيند و شهادت مي‏دهند مطلب ثابت نمي‏شود بلكه آن دو نفر اوّل حدّ قدف مي‏خورند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما