صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ لواط


مسئله 3085 - اگر مرد بالغ عاقل به اختيار خود با مرد يا بچّه‏اي لواط كند بنابر مشهور حدّ او مطلقا كشتن است، ولي بنا بر احتياط واجب اگر محصن باشد - كه توضيح آن در

مسئله 3083 گذشت- حكم او كشتن است، و اگر محصن نباشد مثل مرد زاني او را صد شلاّق مي‏زنند. و در كشتن محصن مي‏توانند او را با شمشير بكشند، يا سنگسار كنند، يا از جاي بلندي پرت كنند، يا ديواري را روي او خراب نمايند، يا زنده به آتش بسوزانند. و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حكمش كشتن است و د راو محصن و غير محصن تفاوت ندارد. و اگر مقدّمات عمل انجام شده و دخول واقع نشده هر كدام را صد تازيانه مي‏زنند.

مسئله 3086 - لواط نيز مانند زنا به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: چهار مرتبه اقرار. دوّم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت لواط. و ثابت شدن آن به شهادت سه مرد و دو زن گفته شده است ليكن محلّ تأمّل و خلاف احتياط است.

مسئله 3087 - هرگاه كسي پسري را از روي شهوت ببوسد حاكم شرع هر قدر صلاح بداند به او شلاّق مي‏زند. و روايت شده است كه: "خداوند دهانه‏اي از آتش به دهان او مي‏زند و ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب، لعنتش مي‏كنند و خداوند جهنّم را براي او مهيّا مي‏كند". ولي با اين حال اگر توبه كند توبه‏اش قبول مي‏شود.

مسئله 3088 - اگر كسي - مرد باشد يا زن- مرد و زني را براي زنا، يا مرد و پسري را براي لواط به هم برساند، حدّ او هفتاد و پنج تازيانه است، و اگر مرد باشد پس از اجراء حدّ از وطنش نيز تبعيد مي‏كنند. و بنابر مشهور علاوه بر اينها سرش را مي‏تراشند و در كوچه و بازار مي‏گردانند گرچه اين دو حكم اخير دليل روشني ندارد مگر اينكه حاكم شرع بجهتي صلاح بداند.

مسئله 3089 - اگر كسي بخواهد با زني زنا كند يا با پسري لواط نمايد و بدون اينكه او را بكشند جلوگيري ممكن نباشد كشتن او جايز است.

مسئله 3090 - اگر كسي با يكي از چهارپايان نزديكي كند عمل حرامي انجام داده و به حكم حاكم شرع تعزير مي‏شود، و در بعضي از اخبار وارد شده است كه او را بيست و پنج تازيانه مي‏زنند. و حكم خود حيوان اگر حيوان باركش يا گوشتي باشد در احكام خوردنيها گذشت.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما