صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ مساحقه‏


"مساحقه" هم جنس بازي زنها با يكديگر مي‏باشد كه در روايات مورد لعنت واقع شده، و طبق روايت صحيحه "اصحاب الرّس" كه در قرآن آمده همين‏ها بوده‏اند. حدّ مساحقه يكصد شلاّق مي‏باشد.

مسئله 3091 - اگر شخص خلافكار در زنا يا لواط يا مساحقه يا شرب خمر يا سرقت پيش از دستگير شدن و اطّلاع ديگران توبه كند حدّ ساقط مي‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما