صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ استمناء


مسئله 3093 - حرام است انسان استمناء كند، يعني با خود يا چيز ديگري غير از همسر خود كاري كند كه از او مني خارج شود، و اگر چنين كرد به دستور حاكم شرع تعزير مي‏شود و با عدم تمكّن از ازدواج حتّي‏المقدور از طريق بيت‏المال به او زن مي‏دهند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما