صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حدّ مشروب خواري‏


مسئله 3094 - اگر مسلمان بالغ عاقل به اختيار خود و با توجّه، شراب يا عرق يا ساير مشروبات مست كننده را بخورد هر چند كم بخورد و به حدّ مستي نرسد از طرف حاكم شرع به او هشتاد تازيانه مي‏زنند، و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوّم حدّش كشتن است. و كافر اهل ذمّه نيز اگر علنا مشروب بخورد همين حكم را دارد.

مسئله 3095 - شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غير از عورت برهنه مي‏كنند و در حال برهنگي به او تازيانه مي‏زنند. و بايد به صورت و عورتش تازيانه نخورد.

مسئله 3096 - مشروب خوردن به دو راه ثابت مي‏شود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوّم: دو مرتبه اقرار.

مسئله 3097 - انواع مشروبات الكلي در اين حكم يكسان مي‏باشند حتّي آبجو. و اگر كسي طبق دستور پزشك متديّن و متخصّص براي رفع بيماري خاصي ناچار باشد بخورد به مقدار ضرورت جايز است و حدّ ندارد.

مسئله 3098 - اگر كسي دهانش بوي شراب بدهد به صرف اين، حدّ ندارد مگر اينكه دو مرتبه اقرار كند كه به وجه حرام، مشروب خورده است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما