صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

احكام محارب‏


مسئله 3105 - اگر شخص تواناي بالغ عاقل، با اسلحه و هر گونه آلت قتّاله به منظور ترساندن مردم و اخلال در نظم اجتماعي، و يا ترور اشخاص و غارت اموال مردم، علنا به آنان يورش آورد محارب و مفسد في‏الارض است، مرد باشد يا زن، شب باشد يا در روز، در شهر و روستا يا صحرا و دريا. و همچنين است اگر كسي بدين منظور به خانه و كاشانه و يا مغازه و محلّ كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگي آنان را به آتش بكشد. و مطابق نصّ قرآن كريم و احاديث وارده، حكم محارب اين است كه او را بكشند، يا به دار آويزند، و يا دست راست و پاي چپ وي را قطع كند، و يا از وطنش آواره و تبعيد نمايند. و احتياط واجب مخصوصا نسبت به زن، اين است كه مجازات او متناسب با جرم او باشد. پس اگر با سلاح يورش آورده و كسي را كشته او را بكشند يا به دار آويزند، و اگر مال مردم را غارت كرده مال را بگيرند و دست و پاي او را ببرند، و اگر كسي را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند، و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كشته پس از گرفتن مال دست و پايش را ببرند و سپس او را بكشند و يا فقط بكشند، و اگر يورش آورده ولي موفّق به كاري نشده فقط تبعيدش كنند. و حدّاقل تبعيد يك سال است. و بايد به مردم شهري كه به آنجا تبعيد مي‏شود اعلام كرد كه با او معاشرت نكنند و در محاصره اقتصادي و اجتماعي قرارش دهند. و از بعضي اخبار استفاده مي‏شود كه حبس كردن به جاي تبعيد كافي است.

مسئله 3106 - گذشت كه محارب بايد توانا باشد، منظور توانائي بر اخلال نظم است، اگر به وسيله سلاحي كه در دست دارد و يا به هر جهت ديگر بتواند ايجاد رعب و هراس كند و نظم عمومي را بهم بزند هر چند ضعيف هم باشد حكم محارب را دارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما