صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

حكم ساير حدود


مسئله 3112 - اگر كسي ادّعاي نبوت و پيغمبري كند يا به پيغمبر اكرم "صلّي اللّه عليه و آله و سلّم" يا يكي از ائمّه معصومين "سلام اللّه عليهم اجمعين" دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند، واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگري بترسد.

مسئله 3113 - اگر كسي يكي از واجبات الهي را با توجّه به واجب بودن آن ترك كند، يا يكي از محرّمات الهي را مرتكب شود حاكم شرع به هر اندازه صلاح بداند دستور مي‏دهد براي ادب كردن، او را تازيانه بزنند، ولي بايد دانست كه از اخبار شريفه استفاده مي‏شود در تعزيرات بايد جانب احتياط رعايت گردد و معمولا از ده و حدّاكثر بيست تازيانه تجاوز نكند و هيچگاه به حدّ چهل تازيانه نرسد.

مسئله 3114 - اگر بچّه، يكي از گناهان كبيره را انجام دهد ولي شرعي يا معلّمش مي‏تواند او را به قدري كه ادب شود و موجب ديه نگردد بزند و احتياط آن است كه از پنج يا شش ضربه بيشتر نشود.

مسئله 3115 - حاكم شرع در مقام حكم در حدود الهي و حقوق اللّه نبايد به علم خود عمل كند بلكه طبق موازين گفته شده - اقرار يا شهادت شهود- عمل مي‏كند ولي در حقّ‏النّاس به علم خود عمل مي‏كند و بايد طوري يقين داشته باشد كه هر كس بجاي او باشد يقين مي‏كند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما